Mais / GPS

  • 5 schaars wentelploeg voor perfect vlak ploegwerk
  • 6 meter rotorkopeg voor een perfect zaaibed na het ploegen, ook kunnen we een zaaibed bereiden met de overtopfrees waardoor we geen kerende grondbewerking hoeven uit te voeren.
  • 6 Rijige maiszaaimachine met granulaat bemesting.
  • Hakselaar met 6 rijer rijonafhankelijke maisbek, voorzien van korrelkneuzer. Silagewagen op brede lage druk banden met gedwongen gestuurd tandemstel. De Hakselaar met de maisbek is ook zeer geschikt voor gehele plantsilage voor diverse graan soorten
    (G.P.S.)
  • Zware shovel op de bult voor goed aanrijden.
  • Wij verzorgen de gehele onkruidbestrijding in de maisteelt.
  • Bij uitzonderlijk natte omstandigheden is het ook mogelijk om de oogst op rupsen uit te voeren.
  • Na de maisteelt is het mogelijk om het perceel in te zaaien met groenbemester voor onder andere bodemverbetering.