Sloot- & berm-onderhoud

Klepelmaaiers in de driepunt en aan lange giek voor klepelen van bermen
en slootkanten of achter afrasteringen. (ook rietkragen)

Slootreinigen met maaikorfen tot 4 meter breed voor snel en vakkundig hekkelen
van sloten.

Walkantfrees voor verspreiden hekkelspecie.