Mais / GPS

  • Wentelploeg voor perfect ploegwerk
  • Rotorkopeg 6 meter breed voor goed zaaibed
  • Maiszaaimachine 6 rijig met uirusting voor rijenbemesting
  • Hakselaar (500 pk) met rijonafhankelijke maisbek en voorzien van korrelkneuzer.Nieuwe silagewagen (circa 45m3) op brede radiaalbanden met gedwongen
    gestuurd tandemstel. Hakselaar ook zeer geschikt voor gehele plantsilage
    (G.P.S.)
  • Zware shovel op de bult voor goed aanrijden.
  • Wiedeg beschikbaar voor mechanische onkruid bestrijding.